Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie,
możesz aplikować wysyłając swoje CV oraz list motywacyjny na adres:
rekrutacja@witpak.pl

W CV prosimy o umieszczenie poniżej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji w firmie WITPAK Sp. z o.o. Sp. K., ul. Chałubińskiego 13, 25-619 Kielce NIP 959 195 53 55 i firmach zależnych (Biologistic Bartosz Kumański). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

Close
Go top